Seçme ve yerleştirme sürecimizde klasik işe alım yöntemlerine ek olarak, Pazar dinamiklerini ve sektörü gözeterek ve paylaşarak, değerlendirme merkezi araçlarıyla süreci destekleyerek iş ortaklarımıza hızlı, kaliteli ve sonuca yönelik hizmet veririz.

Kurum kültürünün ve kurum ihtiyaçlarının belirlenmesi
Pozisyonun genel nitelikleri ve yetkinliklerinin belirlenmesi
Projeye uygun danışmanın atanması
Pozisyonun nitelik ve yetkinliklerini kapsayan ilanın hazırlanarak, uygun portallarda ve sosyal medya kanallarımızda yayınlanması
Gelişmiş ve güncel veri tabanımız, İK portalları, network kanallarımız ve headhunt yöntemiyle uygun adayların belirlenmesi
Detaylı ve yapılandırılmış telefon mülakatlarının yapılarak, adaylarla ilgili ön görüşme notlarından oluşan uzun listenin oluşturulması
Müşterimizin uygun bulduğu uzun liste adayları arasından seçilen kişilerle yüz yüze yetkinlik bazlı mülakatların yapılarak, detaylı danışman raporlarından oluşan kısa liste adaylarımızın iş ortaklarımızla paylaşılması
Uygun aday profilleriyle iş ortaklarımızın mülakat organizasyonlarının yapılması
Referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi
Ücret tekliflerinin yapılması
Sürecin genel takibi