Yetkinlikler, kurumların başarısı için çalışanların ayırt edici tutumlarını kapsayan gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranışsal özelliklerdir.
Kurumlara katma değer sağlamanın yanında çalışanlara da farkındalık oluşturma, güçlü ve gelişim alanlarını belirleme alanlarında da kullanılır.

Yetkinlikler;
Performans değerlendirme
Kariyer yönetimi
Yedekleme havuzları
Seçme ve yerleştirme ve eğitim şeklinde tüm insan kaynakları fonksiyonlarında kullanılırlar.
Organizasyon içinde iletişimin güçlenmesini sağlayacak ortak bir dil oluşturmak, başarıyı somutlaştıracak bir bakış açısına sahip olmak, istihdam sürecinde karar vermeyi kolaylaştıracak yeni standartları ve kriterleri belirlemek, çalışanların kendi kişisel gelişimlerini desteklemek, daha adil ve profesyonel çalışma ortamı yaratmak da diğer çok önemli kriterlerdir.

Yetkinlik Kümeleri;
Temel yetkinlikler
Fonksiyonel yetkinlikler
Yönetsel yetkinlikler şeklinde ayırabiliriz.