Yetkinlik Modelleme

Yetkinlikler, kurumların başarısı için çalışanların ayırt edici tutumlarını kapsayan gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranışsal özelliklerdir.
Kurumlara katma değer sağlamanın yanında çalışanlara da farkındalık oluşturma, güçlü ve Daha Fazla